Standard

kończy się rok kolejny
z tobą choć bez ciebie
twa szkoła ta sama
choć inna zupełnie
na korytarzu między dzień dobry a
do widzenia śmiech twój
nie odbija się już ani cienia
nie widać twojego
zamiast świadectwa szkolnego
znaczącego dla ciebie co
beznadziejna piosenka tyle tylko
otrzymałeś już jedno
o wiele ważniejsze
świadectwo ukończenia
życia dowód bycia
na ziemi przez chwilę
twa droga zzyxz
stała się do raju drogą
po której tylko nieliczni
spacerować mogą a
twe marzenie
zabrało cię wysoko ponad
dnia codziennego trud
pozwoliliśmy ci odejść a
serce twe dyktuje nam
najwspanialsze requiem
pod słońcem
pisane światłem gwiazd
przy akompaniamencie deszczu
stukającego o parapet tak
jak lubiłeś
bo tylko na chwilę tu byłeś
i jesteś historii częścią
i pozostawiłeś do tęsknoty
powodów z tysiąc i jeden
i tylko wiatr
nuci cichutko
urwany fragment twej
piosenki ulubionej
o życiu
co to podobno
jest cudowne

Komentarze